FORMULARI D'APADRINAMENT

Nom
Cognoms
NIF
E-mail
Telèfon
Adreça
Població
Codi Postal
Província
Estat
A través de quins mitjans ens has conegut?
Vols ser voluntari?
Si No

Les teves dades bancàries:

Entitat bancària

Núm. Compte
(si us plau, indica tots els dígits)

Entitat

Oficina

DC

Núm. Compte

  

Agraïm molt la teva col.laboració.

Contactarem amb tu tant aviat com puguem.

L'ONG TRABAJEMOS POR EL MUNDO es compromet a salvaguardar la privacitat de les dades personals introduïdes a aquest fitxer, d'acord amb la L.O.R.T.A.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos), garantint i protegint la intimitat de les persones que col.laboren amb la nostra organització.

Les dades facilitades seran incorporades a la nostra base de dades per a poder enviar-te la informació que necessitis sobre nosaltres. Pots accedir a aquestes, modificar-les o cancel.lar-les dirigint-te per escrit a la següent adreça:

E-mail: trabajemosporelmundo@trabajemosporelmundo.org