FORMULARI DE PREMSA

Nom
Cognoms
Empresa
E-mail
Telèfon
Adreça
Població
Província
Codi Postal
Estat
A través de quins mitjans ens has conegut?

Comentaris

  

Agraïm molt la teva col.laboració.

Contactarem amb tu tant aviat com puguem.

L'ONG TRABAJEMOS POR EL MUNDO es compromet a salvaguardar la privacitat de les dades personals introduïdes a aquest fitxer, d'acord amb la L.O.R.T.A.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos), garantint i protegint la intimitat de les persones que col.laboren amb la nostra organització.

Les dades facilitades seran incorporades a la nostra base de dades per a poder enviar-te la informació que necessitis sobre nosaltres. Pots accedir a aquestes, modificar-les o cancel.lar-les dirigint-te per escrit a la següent adreça:

E-mail: trabajemosporelmundo@trabajemosporelmundo.org