FORMULARI DE SOCI-COL.LABORADOR

Nom
Cognoms
NIF
E-mail
Telèfono
Adreça
Població
Província
Codi Postal
Estat
A través de quins mitjans ens has conegut?
Vols ser voluntari? No
Tipus de quota

Si prefereixes fer un donatiu puntual, pots enviar-nos un xec nominatiu a la nostra adreça postal (indicada a sota) o fer una transferència al nostre compte corrent:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Compte Corrent Núm. 2100 0424 35 0200211088
ONG TRABAJEMOS POR EL MUNDO

Les teves dades bancàries:

Entitat bancària

Núm. Compte
(si us plau, indica tots els dígits)

Entitat

Oficina

DC

Núm. Compte

  

Agraïm molt la teva col.laboració.

Contactarem amb tu tant aviat com puguem.

L'ONG TRABAJEMOS POR EL MUNDO es compromet a salvaguardar la privacitat de les dades personals introduïdes a aquest fitxer, d'acord amb la L.O.R.T.A.D. (Ley Orgánica de Protección de Datos), garantint i protegint la intimitat de les persones que col.laboren amb la nostra organització.

Les dades facilitades seran incorporades a la nostra base de dades per a poder enviar-te la informació que necessitis sobre nosaltres. Pots accedir a aquestes, modificar-les o cancel.lar-les dirigint-te per escrit a la següent adreça:

E-mail: trabajemosporelmundo@trabajemosporelmundo.org