Projectes

El subdesenvolupament d'una regió no es deu a un sol factor, sinó que implica la confluència d'una sèrie d'aspectes en àmbits molt diversos, on les causes i les conseqüències a vegades es confonen i on es fa necessari abordar totes les problemàtiques d'una forma paral.lela. Com ONG de Desenvolupament la nostra tasca és detectar aquestes mancances i treballar sobre llurs bases, de manera que la suma de totes aquestes accions desemboquin en un progressiu desenvolupament, en el que els únics protagonistes siguin els mateixos implicats.

I un dels pilars més importants del nostre treball es troba en els nens i els joves, ja que ells són el futur de qualsevol país.

Concretament, aquests són alguns dels àmbits temàtics en els quals estem portant a terme els nostres projectes:

Projectes fora d'Espanya:

Educació

Educació infantil, posant especial atenció als nens denominats "d'alt risc", per la seva situació de desarrelament familiar.

Millora als establiments sanitaris rurals i implementació d'altres als llocs on ara no n'hi ha.

Millora a les condicions de salubritat a les concentracions de població que han crescut de forma desordenada a causa de l'emigració massiva del camp a la ciutat.
Salut
Formació professional i capacitació
Formació amb perspectiva ocupacional, potenciant les capacitats de cada persona i treballant la seva autoestima.

Agricultura.

Conservació i gestió d'espais naturals.

Educació ambiental.

Cultura del reciclatge.

Medi Ambient
Foment de l'ecoturisme

A les seves diferents modalitats (turisme rural, turisme vivencial, turisme d'aventura, turisme científic, turisme terapèutic, etc.).

Potenciació del turisme com a nova font de recursos.

Concienciació del poblador autòcton sobre aquesta nova font de riquesa.

Educació per a la correcta gestió d'aquesta font de riquesa amb l'objete que sigui sostenible a mig i llarg termini.

Posant especial atenció a les necessitats del nen i la dona.

Drets HumansProjectes a Espanya:

Recolzament als immigrants residents a Espanya

Assessorament jurídic, laboral, d'estrangeria, etc.

Inici de programes de formació amb perspectiva ocupacional, per a tota la població, amb preferència per les carents de recursos.
Formació professional i capacitació
Activitats culturals

Trobades interculturals, esdeveniments artístics, etc.