Qui som?

La nostra ONG va ser creada l'Octubre de 2003 i inscrita amb el Núm. 171628 al Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior, Madrid, el Febrer de 2004, sota el nom inicial de TRABAJEMOS POR PERÚ. Però, atesa la creixent difusió dels nostres projectes solidaris a altres països, vàrem ampliat el nostre àmbit d'actuació per a poder treballar no només al Perú sinó a la resta de països del nostre planeta, adoptant des del Gener de 2007 el nom de TRABAJEMOS POR EL MUNDO.

La nostra Junta Directiva està formada pels socis fundadors de l'entitat:

Presidenta:
Secretària:
Tresorera:

M. Carmen Guerrero Muņoz
Luisa Muñoz Baena
M. Luisa Guerrero Muņoz

 

Àrees de Treball:

Totes les persones que integrem aquesta ONG treballem de forma voluntària, amb l'objectiu que tots els nostres ingressos siguin destinats als nostres projectes solidaris.

Coordinació i Gestió
Direcció, assessorament jurídic, fiscal i laboral.
Administració, arxiu i gestió econòmica.
Administració i Comptabilitat
Coordinació Institucional
Relacions amb altres entitats amb la finalitat d'establir convenis de col.laboració per a portar a terme projectes conjunts.

Personal voluntari.

Personal col.laborador: Tècnics de reconeguda competència en determinades matèries.

Personal investigador becari.

Socis d'honor: Persones de reconegut prestigi i poder mediàtic per a col.laborar en les nostres campanyes solidàries.

Gestió de Recursos Humans
Captació de Recursos

Privats (de particulars i d'empreses).

Venda On-line d'objectes solidaris de l'ONG: llibres, vídeo-jocs, obres d'art, etc.

Disseny de projectes nous.

Avaluació i seguiment dels que ja estan en marxa a les nostres ONGs associades.

Gestió dels Programes d'Apadrinament que acabem de posar en marxa.

Gestió de Projectes

Àrea informàtica
Solució de problemes informàtics, instal.lació de programes diversos, neteja de virus, assistència a altres entitats, etc.

Disseny, actualització i difusió de la nostra web.

Disseny i tramesa de Newsletters informatives.

Disseny i impressió de díptics informatius.

Gestió de les comunicacions.

Gestió de campanyes On-line de sensibilització i informació.

Difusió del treball de l'ONG als mitjans de comunicació.

Màrketing y Comunicació

Serveis prestats

Servei d'assistència a entitats de tot tipus (associacions, ONGs, empreses, etc.):

A nivell de gestió: Assistència jurídica, fiscal, administrativa, contable, etc.

A nivell de captació de recursos: Cerca i gestió d'ajuts davant de tot tipus d'organismes.

A nivell informàtic: Assistència i assessorament, disseny de webs, disseny de revistes On-line, mailings de difusió, etc.

A nivell lingüístic: Traducció de webs i tot tipus de documents a diversos idiomes (catalá, castellà, anglès, francès, italià).