Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
 Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Dinamització Comunitària
ASSOCIACIÓ GATS CAMPUS
Edifici l'Àgora
Plaça Cívica
Campus universitario, s/n
UAB
08193 Cerdanyola


gats.campus@gmail.com

recomanacions


Gats Campus - UAB

 

 

Un grup de persones vinculades a la UAB ens hem posat d'acord per ajudar els gats del campus, de manera voluntària i totalment desinteressada. I hem constituït l'Associació Gats Campus.

El nostre principal objectiu és el control i manteniment de les colònies de gats del campus... tots ells formen part de l'ecosistema del campus, ecosistema que cal respectar, si no per ètica, per mandat legal... També intervenim perquè això sigui possible. Comptem amb la col·laboració de l'Hospital Clínic Veterinari i de l'Oficina de Medi Ambient de la UAB, i altres estaments, com els SLIPIs de les Facultats.

El control consisteix en capturar els gats per esterilitzar-los, i retornar-los al seu entorn. D'aquesta manera s'evita la superpoblació. Els gats esterilitzats s'identifiquen amb un petit tall a l'orella que es practica quan encara està adormit amb l'anestèsia de l'operació (Tall a l'orella - Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona).

El manteniment consisteix en assegurar la seva adequada alimentació, i fins allí on es pugui, la seva integritat i salut. I l'ideal consistiria en trobar refugi per als gats malalts, i casa d'adopció o acollida per a gats dòcils i gats cadells.

Nosaltres no tenim refugi, no ens emportem els gats... es tracta que puguin quedar-se en la seva colònia mentre no apareixi un/a adoptant, o algú que gestioni la seva acollida en algun refugi.

Som pocs, i agrairem que qui vulgui ajudar-nos, ens ho faci saber a través del correu electrònic. Estem a l'inici de l'organització del voluntariat, que té relació directa amb el nostre objectiu. Consulteu l'apartat "Com pots col·laborar amb nosaltres".

 

 


Gats Campus - UAB

Segons l’Article 2 dels nostres Estatus, les finalitats de l’associació són:

 
L’ ASSOCIACIÓ GATS CAMPUS vetllarà per la salut, l'alimentació i el control de les colònies de gats del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), així com de qualsevol aspecte relacionat amb aquests gats, tals com podrien ser, la cerca de llars d'acolliment o de famílies adoptants per a gats dòcils o en situacions especials (malalts, noves camades, etc.).
L’ ASSOCIACIÓ GATS CAMPUS també podrà promoure i organitzar campanyes d'actuació i col·laborar amb altres associacions, entitats o persones, sempre que es tracti de la defensa dels animals o el medi ambient, dins i fora del Campus de la UAB.
L’ ASSOCIACIÓ GATS CAMPUS també podrà emprendre les accions legals i mediàtiques que consideri oportunes, en contra de qualsevol persona física o jurídica, que incorri en maltractament, abandó, o qualsevol altra acció en perjudici dels gats, o de qualsevol altre ésser viu, dins i fora del Campus de la UAB.

 Per a qualsevol dubte, consulta o denúncia, podeu dirigir-vos a la nostra adreça.

e-mail: gats.campus@gmail.com 

 

Col·labora amb nosaltres ... T'esperem!... els gats, també.

 
 


Com pots col·laborar?

- Fent-te voluntari/a o amb donacions, en metàllic o en espècie (si quan vas a fer la teva compra, te’n recordes d'incloure un saquet de pinso o llaunes, posa't en contacte amb nosaltres, que passarem a recollir-t'ho i ens encarregarem de distribuir-ho en els punts de menjar de les colònies).

- Necessitem cases d'acolliment, tant per a gats en procés d'adopció, com de gats malalts (que una vegada recuperats, tornen a la seva colònia).

- Pots ajudar-nos en la captura de gats/gates que encara no estan esterilitzats (l'esterilització és important, per tenir controlada la colònia i que no existeixi una superpoblació), com dels que mostren símptomes de malaltia.

- Necessitem persones en les diferents facultats i zones de la UAB, que controlin l'estat de les seves colònies i que ens puguin comunicar les possibles anomalies (també es poden comunicar a l'SLIPI de cada Facultat).

- Fent una simple trucada al Servei de Seguretat de la UAB (93 581 25 25) cada vegada que es veu un gos lliure pel Campus (amb o sense amo), ja que ens trobem amb el problema que poden atacar els gats i per seguretat la llei preveu que han d'anar llitats.

- Difondre la informació dels anuncis de l'Associació.

- Ajudar als refugis que acceptin acollir els gats que, per diversos motius, no poden quedar-se al campus.

- Denunciar abandonaments i maltractaments, o ajudar-nos a denunciar-los.

- Adoptar (acollida indefinida).

 


Col·labora amb nosaltres, aportant 1 € mensual

- Col·labora amb nosaltres, aportant 1 € mensual (sense comissions), a través dels microcrèdits en TeamingFacebook Amics de Gats Campus
www.facebook.com/gatsUAB

 

Instagram Gats Campus
www.instagram.com/gats_campus_uab

Youtube Gats Campus UAB

www.youtube.com/channel/UCvC5f5iExTya2pq3TdOsatA/featured


 


Col·lectiu inscrit al Directori de la
Unitat de Dinamització Comunitària (Administració del Rectorat)


 

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona


 

ACTUACIONS

 Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona


 

ADOPCIONS

 
(RECOMANACIONS ABANS D'ADOPTAR)

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

 

 

La UAB compta entre el seu professorat amb catedràtics de reconegut prestigi internacional, com Teresa Giménez-Candela, de la Facultat de Dret i responsable del màster “Dret animal i societat” o Albert Lloret, de la Facultat de Veterinària, el posicionament dels quals és clar i contundent a favor del benestar i el respecte als animals.

 

Màster “Dret animal i societat”
Teresa Giménez-Candela
 
Extracte de l'article publicat a la Revista Argos, núm. 101.
Entrevista a Albert Lloret.
 
 

Teresa Giménez-Candela -  Facultat de Dret, UAB - Responsable del màster “Dret animal i societat”

 

 

 

 

 

Extracte de l'article publicat en la Revista Argos, nº 101.
 

 

ARTICULO - Máster Derecho Animal UAB - Gats Campus, la asociación que se ocupa de las colonias de gatos de la UAB, modelo de transversalidad y cooperación.
ARTICLE

 

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
 


 

 
... amb el suport de:
 

ONG TRABAJEMOS POR EL MUNDO
Libera - Asociación Animalista - www.liberaong.org
Igualdad Animal - Activismo por los animales
Progat - Progat Catalunya és una associació que defensa el gat lliure
Progat Catalunya
Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y Defensa de los Animales (FAADA)
Plataforma Gatera
 


Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

 

CUIDAR DE ELLOS NO ES UN ACTO TERRORISTA.

ES UN ACTO DE HUMANIDAD, COMPASIÓN Y COMPROMISO.

Homenaje a todas las CUIDADORAS de Colonias FELINAS
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=g7n3PdCFthk&app=desktop


 

 

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

"La grandesa d'un país i el seu progrés moral es poden jutjar per la manera
en què tracta als seus animals...
Com més indefensa sigui una criatura,
més dret té al fet que l'home la protegeixi de la crueltat humana". 
Mahatma Gandhi 

 


 

SIGNATURES per la defensa dels animals

 


 

"Sigues tu el canvi que vols veure al món". 
Mahatma Gandhi 


Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

 
 


Campanya
"Els amics no es compren... ADOPTA"
(Si vols baixar-te algun d'aquests cartells en format DIN A4 per imprimir-los, clickar sobre de la imatge)

www.gatscampus.org - ADOPTA   www.gatscampus.org - ADOPTA

 

www.gatscampus.org - ADOPTA   www.gatscampus.org - ADOPTA


www.gatscampus.org - ADOPTA
  www.gatscampus.org - ADOPTA


Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

 

Llei de protecció dels animals

(DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril)


Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

... recomanacions!!!

RECOMANACIONS

... si ja tens gat,
o abans d'ADOPTAR!

RECOMENDACIONES

... si ya tienes gato,
¡o antes de ADOPTAR!Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Jane Goodall - Otra manera de vivir
New Vegetarian Baby
Estatuto jurídico del gato callejero en España, Francia y Reino Unido - Agnès Dufau


LA BIOLOGÍA DE LA CREENCIA. LA LIBERACION DEL PODER DE LA CONCIENCIA - BRUCE H. LIPTON
Primavera Silenciosa - Rachel Carson
De perros que saben que sus amos están camino de casa - Rupert Sheldrake
“El renacimiento de la Naturaleza” – Rupert SheldrakeVoluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Productes de forn de pa de qualitat - Vegans

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

El encantador de gatos - DMAX

http://es.dplay.com/dkiss/el-encantador-de-gatos/temporada-5-episodio-1/

Las 7 vidas de un gato

https://www.youtube.com/watch?v=hZZSuYMuFHI&feature=youtu.be

Simon's Cat

https://simonscat.com/

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Cómo adaptar un gatito nuevo a un hogar donde ya hay gatos
 
Cómo domesticar un gato salvaje o con miedo

Cómo dar biberones a gatitos lactactes
 
Cómo atrapar gatos para estelirizar

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Primera noche de mi gatito en casa


Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Recomendaciones - Gats Campus

Cómo poder darle una pastilla a tu gato

Per descarregar-se el arxiu en DIN A4:

http://www.trabajemosporelmundo.org/sitio_gatscampus/documentos/como_darle_pastilla_a_un_gato_gats_campus.jpg

 

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

 

Cómo cortar las uñas a tu gato

Per descarregar-se el arxiu en DIN A4:

http://www.trabajemosporelmundo.org/sitio_gatscampus/documentos/como_cortar_unas_ungles_gato.jpg

 

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

A vegades, quan hem fet tot el que podíem per salvar a un gat (en el nostre cas)
i no l'aconseguim, ens resulta molt difícil gestionar la pena i la frustració que sentim…!!!

“Actúa y haz lo máximo que puedas…
y confía en la vida”

(https://youtu.be/5y1Nf2wlbqA)

Tú haz lo máximo que puedas
Conferència completa:
https://youtu.be/JkpBiCh4iG8
(Emilio Carrillo - "Taller de Transformación de uno mismo" - Barcelona 2018)

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

“Llegará un día en que será tan penado por ley la muerte de un ser humano como la de un animal”
Leonardo da Vinci


"Los delfines son personas no humanas"

 

Sixto Paz Wels: “El giro del tiempo, la gran metamorfosis”.
Conferència completa:
https://youtu.be/EvuWsywjAx0
Sixto Paz Wels: “El giro del tiempo, la gran metamorfosis”.

5 Animales que dieron un MENSAJE que impactó al Mundo

Animales HUMANOS
Documental completo:
https://www.youtube.com/watch?v=4DiUZIuUBwk&feature=youtu.be

 

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

EL SISTEMA NO VOL QUE VEGIS AIXÒ!

EL SISTEMA NO QUIERE QUE VEAS ESTO!

THE SYSTEM DOES NOT WANT YOU TO SEE THIS!

 

... per a més informació: aquí

... para más información: aquí

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

“Hoy en día hay 70.000 mil millones de animales en campos de concentración (cifras oficiales)…
La carne que estamos ingiriendo es una carne de dolor, del dolor de estos animales…
¿De verdad tenemos que vivir originando este daño?...”

Emilio Carrillo (Profesor de Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla)
(https://youtu.be/pwKqdQohbUU)

Emilio Carrillo: "millones de animales en campos de concentración"
Conferència completa:
https://youtu.be/gTM8u0avMsg
Emilio Carrillo - "El conocimiento de sí mismo"
(del tema que ens ocupa, a partir del minut 52:10)

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona


Dofins, gossos i gats
amb elèctrodes en el cervell... !

¡... Delfines, perros y gatos
con electrodos en el cerebro... ¡

DESPERTA!  /  ¡DESPIERTA!

DESPERTA! / ¡DESPIERTA!

... per a més informació: aquí / ... para más información: aquí

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

¡AYÚDANOS A ACABAR
CON LA CRUELDAD ANIMAL!

Lista de marcas y empresas que
SÍ experimentan con animales

NO LAS COMPRES

ArtículoLista

Ésta lista ha sido realizada y comprobada
por la organización estadounidense PETA

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

El niño lobo de Sierra Morena, Marcos Rodríguez Pantoja - El Lado Bueno de las Cosas
El niño lobo de Sierra Morena,
Marcos Rodríguez Pantoja
El Lado Bueno de las Cosas

Aquest home té un coneixement de la
“COMUNICACIÓ ENTRE ESPÈCIES ANIMALS”… IM-PA-GA-BLE!
Perquè no ES POSA EN VALOR i s'aprofita?

DIFON, COMPARTEIX!!!

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Teoria del centèsim mico

Quantes més persones tinguem CONSCIÈNCIA
del respecte i amor cap als ANIMALS
i cap al nostre espai vital,
més a prop estarem d'aconseguir el BÉ D'ELLS.

Teoría del centésimo mono. Masa crítica

www.youtube.com/watch?v=SbWhcjC1Eww

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

 

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

Voluntariat per a l'atenció de les colònies de gats del campus de la UAB - Universitat Autònoma de Barcelona - Código qr